+420 733 679 991 jan.griger@re-max.cz

Aukce tohoto bytu překonala rekordy ve všech klíčových ukazatelích. Jak říká jeden skvělý hráč licitovaného mariáše zvaný Bobeš, jinak vážený pan docent na vysoké škole, „kdo nemluví v číslech, neví o čem mluví“. Takže žádné omáčky a předkládám dosažená čísla. Nejprve mé oblíbené mentální cvičení před aukcí, tedy odhad budoucího výsledku a porovnání se skutečností:  

Můj odhad Skutečnost
Počet obdržených nabídek 5 až 10 11
Nejvyšší nabídka 6 100 000,- až 6 300 000,- Kč 6 400 000,- Kč

Tady je nejdůležitější Tabulka č. 1 s hlavními ukazateli. Vytvořil jsem si osobáček v počtu klientských reakcí na nabídku, počtu uskutečněných prohlídek, počtu podaných nabídek do aukce a samozřejmě mne velmi těší navýšení konečné kupní ceny:     

Tabulka č. 1.: Základní parametry prodeje
Ukazatel

Hodnota

Počet klientských reakcí na nabídku (telefon, e-mail)

90

Počet uskutečněných prohlídek

53

Počet podaných nabídek do aukce

11

Počet klientů s hotovostí, kteří absolvovali prohlídku

16

Počet klientů s hypotékou, kteří absolvovali prohlídku

37

Nabídková cena

5 760 000,- Kč

Konečná kupní cena

6 400 000,- Kč

Navýšení kupní ceny v aukci nominálně

   640 000,- Kč

Navýšení kupní ceny v aukci v %

11,11 %

Doba prodeje

9 dnů

Průměrná cena za m² prodaných bytů 2+1 okolo 55 m² za posledních 6 měsíců roku 2020 v okolí Slovinské

101 005,- Kč

Průměrná cena za m² nabídkové ceny 2+1 Slovinská

107 663,- Kč

Konečná kupní cena za m² 2+1 Slovinská březen 2021

119 626,- Kč

Poznámka: Původní nabídková cena byla v den zveřejnění nabídky 14.3.2021 nastavena na 5 454 000,- Kč (101 944,- Kč/m²), tedy na cenový průměr v lokalitě. Vzhledem k masivnímu zájmu poptávajících během prvního dne jsme se s majitelkou dohodli na navýšení nabídkové ceny na 5 760 000,- Kč, které jsme provedli 15.3.2021 odpoledne. Jednoznačně šlo o správné rozhodnutí. Jednak jsme odfiltrovali spodních 10 % klientů, kteří by velmi pravděpodobně v aukci nešli nad 6 000 000,- Kč a ušetřili jsme jim i mně čas strávený prohlídkou, jednak jsme je velmi rychle nahradili jinými klienty. Navýšení ceny proto počítám od nabídkové ceny 5 760 000,- Kč, která byla jednoznačně správnější.

Všechno klíčové se při tomto prodeji odehrálo během prvních 3 dnů po zveřejnění nabídky.   

Tabulka č. 2.: Výsledky aukce
Pořadí klientů Nabídnutá částka v Kč Typ platby
1. Kupující 6 400 000  
2. Matěj 6 310 000 Hotovost
3. Petr 6 300 000 Hypotéka 20% hotovost 80% hypotéka
4. Claudia 6 230 000 Hypotéka 20/80
5. Jakub 6 200 000 Hypotéka 30/70
6. Jindřich 6 150 000 Hypotéka 20/80
7. Kristýna 6 123 007 Hypotéka 20/80
8. Zuzana 5 921 000 Hypotéka 20/80
9. Markéta 5 850 000 Hypotéka 10/90
10. Vratislav 5 800 000 Hotovost
11. Paola 5 700 000 Hotovost

Tabulka č. 3.: Vývoj klientských reakcí od zveřejnění nabídky po rezervaci
Den reakce Počet klientských reakcí % podíl z celkových 90 reakcí klientů
14.3.2021 40 44,44 %
15.3.2021 21 23,33 %
16.3.2021 22 24,44 %
17.3.2021 3   3,33 %
18.3.2021 1   1,11 %
19.3.2021 0 00,00 %
20.3.2021 0 00,00 %
21.3.2021 1   1,11 %
22.3.2021 0 00,00 %
23.3.2021 1   1,11 %

 

Tabulka č. 4.: Klienti, kteří na nabídku reagovali, ale nešli na prohlídku
Den reakce Počet odpadlých klientů % podíl z celkových 37 odpadlých klientů
14.3.2021 14 37,84 %
15.3.2021 11 29,73 %
16.3.2021 10 27,02 %
17.3.2021 0 00,00 %
18.3.2021 0 00,00 %
19.3.2021 0 00,00 %
20.3.2021 0 00,00 %
21.3.2021 1   2,70 %
22.3.2021 0 00,00 %
23.3.2021 1   2,70 %

Tabulka č. 5.: Klienti, kteří absolvovali prohlídku, a jejich reakce
Den reakce Počet klientů % podíl z celkových 53 prohlídek
14.3.2021 25 47,16 %
15.3.2021 12 22,64 %
16.3.2021 12 22,64 %
17.3.2021 3   5,66 %
18.3.2021 1   1,89 %
19.3.2021 0 00,00 %
20.3.2021 0 00,00 %
21.3.2021 0 00,00 %
22.3.2021 0 00,00 %
23.3.2021 0 00,00 %

 

Tabulka č. 6.: Reakce klientů, kteří absolvovali prohlídku a zúčastnili se aukce
Den reakce Počet klientů % podíl z celkových 11 účastníků aukce
14.3.2021 3 27,27 %
15.3.2021 5 45,45 %
16.3.2021 3 27,27 %

A takhle se to odehrálo den za dnem:

Úkon Datum
Podpis exkluzivní zprostředkovatelské smlouvy, tvorba prezentace bytu 12.3.2021
Zveřejnění nabídky bytu 14.3.2021
První e-mail zájemcům s odkazem na Google složku s detaily k bytu (Listy vlastnictví, vzory smluv RE/MAX, dokumenty SVJ Slovinská atd.) 16.3.2021
Termíny prohlídek 17. – 19.3.2021, 21.3.2021
Druhý e-mail zájemcům s odkazem na Google složku s podrobnostmi k aukci 19.3.2021
Termín trvání aukce 19. – 23.3.2021
Třetí e-mail a telefonát zájemcům s informací o zkrácení doby trvání aukce 22.3.2021
Vyhodnocení aukce a podpis rezervační smlouvy 23. – 24.3.2021
Přijetí rezervačního poplatku na depozitní účet RE/MAX City 25.3.2021
Vyčíslení zůstatku hypotečního úvěru banky prodávající 30.3.2021
Podpis Smlouvy o advokátní úschově a Kupní smlouvy  9.4.2021
Splacení hypotečního úvěru úvěrující bance prodávajících 12.4.2021
Přijetí kupní ceny do advokátní úschovy a podání Kupní smlouvy na Katastr nemovitostí 13.4.2021
Konec 20-denní lhůty na Katastru 5.5.2021
Provedení vkladu vlastnického práva na Katastru 6.5.2021
Podání návrhu na vklad výmazu původního zástavního práva prodávající na Katastr nemovitostí 25.5.2021
Provedení vkladu výmazu původního zástavního práva prodávající na Katastru  16.6.2021
Výplata kupní ceny z advokátní úschovy prodávající 17.6.2021
Předání bytu kupující 22.6.2021
Převod PRE elektřiny na kupující 23.6.2021