+420 733 679 991 jan.griger@re-max.cz

Chci pronajmout

1. První setkání

Domluvíme na něm podmínky budoucí spolupráce, projdeme celý proces pronájmu a vyřídíme administrativní formality. Podívejte se na reakce spokojených klientů, kterým jsem úspěšně pronajal nemovitost.

Chci pronajmout

2. Marketing a inzerce

Po podpisu exkluzivní Objednávky realitních služeb připravím nabídku nemovitosti a aplikuji dohodnutý marketing. Dle typu nemovitosti a dohody s Vámi nabízím níže uvedené způsoby propagace či jejich kombinace:

Chci pronajmout

3. Pětikroková prověrka budoucího nájemce

Prohlídky uskutečním pouze s vybranými zájemci o pronájem. Po prohlídkách provedu užší výběr vážných zájemců. Přečtěte si, jak jsem paní Evě pronajal byt, aniž by budoucí nájemce přišel na prohlídku. Všechny klienty prověřuji tzv. pětikrokovou prověrkou: 

1) Otázka na dobu v minulém nájmu

V případě krátké doby minulého nájmu (jeden rok a méně) je u takových zájemců vyšší pravděpodobnost, že ne vše bylo v pořádku. Pokud již mají za sebou několikaletý nájem, je pravděpodobnější, že zájemce bude spolehlivý a že v bytě třeba vydrží mnohem déle, než standardní jeden rok, na který se Smlouva o nájmu uzavírá.

2) Vyžádání si kontaktu na bývalého pronajímatele

Solidní nájemce je ochoten a schopen kontakt poskytnout obratem. Nesolidní nájemce zpravidla kontakt nemá zrovna u sebe nebo poskytne číslo, které nikdo nezvedá z důvodu, že dle jeho vyjádření je pan domácí zrovna na dovolené apod.

3) Otázka na důvod stěhování

Pokud důvody ke stěhování vypovídají o zralé úvaze a důkladném plánování, je mnohem pravděpodobnější, že zájemce setrvá v nájmu delší dobu a minimalizují se případné potíže. Naopak, pokud potenciální nájemce má potřebu unáhleně řešit svoji životní situaci, musíme k dalším dohodám s ním přistupovat obezřetně. Preferujeme tedy důvody jako:

 • stěhování do místa za prací
 • sestěhování do společné domácnosti dlouholetého páru, který do té doby žil odděleně
 • stěhování z menší nemovitosti do větší 

Naopak nepreferujeme důvody jako:

 • náhlý rozchod manželů nebo párů
 • potřeba, co nejdřív najít nový pronájem z údajného důvodu, že majitel chtěl nemovitost pro sebe nebo ji prodat
 • nucený prodej vlastní nemovitosti

4) Otázka na práci

Preferujeme zájemce, kteří mají dlouhodobě stejné povolání a svoji kvalifikaci. Ukazuje to na jejich osobnostní stabilitu, která by se měla projevit i ve stabilitě nájmu. Rovněž tak můžeme zjistit přibližnou výši příjmů a posoudit přiměřenost k výši nájmu a tedy i schopnost nájemné dlouhodobě platit. Rizikoví jsou nájemci střídající povolání nebo s povoláním, kde není zaručen pravidelný příjem.

5) Prověření registrů

Když zájemce splňuje maximum kritérií a zároveň projevuje vážný zájem o pronájem nemovitosti, prověříme jej v registrech. K tomu nám stačí jeho jméno a datum narození. Nejpřesnější a cenově dostupný je právní systém Sokordia iSpis, kde nám systém prověří tyto rejstříky:

1. Bydlení

Ověření adresy, zda se nejedná o adresu ohlašovny/magistrátu obce, azylový dům či „ghetto“ – adresu spadající do „nelukrativní oblasti“.

2. Centrální evidence exekucí (CEE)

Ověření ve veřejném seznamu exekucí fyzických a právnických osob, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou ČR, obdobně prověří i Centrálny register exekucií – Centrálny register exekúcií SR.

3. Insolvenční rejstřík (ISIR) 

Zjištění, zda je osoba v insolvenci a obdobně prověří i Obchodný vestník SR.

4. Český úřad zeměměřičský a katastrální (ČÚZK)

Rejstřík zjistí, zda osoba zadaná jménem, příjmením a datem narození (nebo přes IČ) má či nemá nemovitost a dále zjistí, zda není na nemovitý majetek uvalena exekuce.

5. Veřejný dlužník

Prohledá různé veřejné seznamy dlužníků. Patří sem zejména seznam dlužníků VZP, Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR, osoby zveřejňované na úředních deskách exekutorských úřadů apod.

Na základě aplikace pětikrokové prověrky vzejde z takto vybraných zájemců budoucí nájemce, který s majitelem nemovitosti uzavře Smlouvu o nájmu.

  Chci pronajmout

  4. Podpis rezervační smlouvy

  S budoucím nájemcem uzavřeme Dohodu o složení blokovacího depozita neboli rezervační smlouvu. Po jejím podpisu budoucí nájemce složí v hotovosti rezervační poplatek ve výši jednoho měsíčního nájmu plus DPH. 

  Po podpisu rezervační smlouvy připravím Smlouvu o nájmu, kterou zašlu ke schválení oběma smluvním stranám. Vypracuji rovněž Předávací protokol a formuláře na převod energií na budoucího nájemce.

   Chci pronajmout

   5. Uzavření Smlouvy o nájmu a předání nemovitosti

   Po schválení Smlouvy o nájmu oběma smluvními stranami domluvíme termín jejího podpisu. Pro předání nemovitosti vyhotovím Předávací protokol a formuláře na převod energií. Předávací protokol obsahuje:

   • informace, jakou nemovitost předáváme
   • hodnoty energií (elektřina, plyn a voda)
   • počet klíčů

   Během předání nemovitosti pronajímatel a nájemce zkontrolují stavy médií, podepíší Předávací protokol a formuláře na převod energií. Dle potřeby předáme nájemci manuály ke spotřebičům, případně další informace spojené s provozem nemovitosti. Po převodu energií doručím nájemci nové smlouvy na energie.

   V případě sporu mají naši klienti právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá na Českou obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

   Realitní makléř Mgr. Ján Griger je nezávislým podnikatelem podnikajícím na základě živnostenského listu, IČ: 74869469.

   Chci pronajmout

   Kontaktujte mě

   +420 733 679 991

   jan.griger@re-max.cz

   Kontaktní formulář

   Kancelář

   Na bělidle 309/31, 150 00 Praha 5 - Smíchov