+420 733 679 991 jan.griger@re-max.cz

Milá Centrálo RE/MAX! Máme tu novou disciplínu pro udílení ocenění. Jmenuje se to „Zbuzanský realitní maraton“. Běžecký boty jsem ale neobul a na návsi ani po poli jsem tam neklusal. Realitním maratonem se stal prodej rodinného domu v této malebné obci, rozkládající se kousek za hranicí Prahy 5. Na trať jsme vyběhli 8.6.2020 a zda jsme doběhli do cíle se dozvíte, budete-li vytrvalí jako Zátopek a dočtete to až do konce :-) Předkládám klíčové události, a že jich bylo dosti:  

8.6.2020. První SMS kontakt s prodávající. Paní majitelka na mě přišla díky prokliku z on-line reklamy do Referencí. Sláva, jsem na webu vidět :-) V půlce července jsme se potkali v naší kanceláři RE/MAX City, o týden později jsem zavítal do Zbuzan. Při diskusi na schůzce se bývalý manžel majitelky zeptal na můj odhad ceny. Na základě prvních dojmů z nemovitosti jsem bez přípravy vystřelil od boku 12 000 000,- Kč. Bývalý manžel majitelky málem omdlel. Prej to bude minimálně 15 000 000,- Kč! Později se ukáže, že už tehdy byl můj tip velmi realistický.

Osoby a obsazení    

– rodinný dům vlastní v podílovém spoluvlastnictví majitelka a její dcera,
– bývalý manžel majitelky má na domě věcné břemeno užívání, zároveň v části domu provozuje ubytovací služby a provádí údržbu domu a zahrady,
– na Katastru nemovitostí máme nesoulady, což v lokalitě Zbuzan není nic neobvyklého, nicméně před prodejem je bude třeba odstranit,
– úplně na konci na chvíli vstoupí do hry (stále ještě) manžel rozvádějící se dcery majitelky.  

Sečteno, podtrženo: kombinace poněkud zapeklitá, ale jak se později se ukáže, naštěstí nikoli neřešitelná :-)  

14.8.2020. Tvoříme prezentaci domu: pořizujeme fotografie a natáčíme video prohlídku a virtuální 3D prohlídku. Počasí nám přeje, s výsledkem jsme nadmíru spokojeni a majitelky jsou nadšené. Týden po natáčení probíhá zaměření pozemku geodetem kvůli zpracování nového geometrického plánu pro odstranění zmíněných nesouladů v Katastru nemovitostí. 

První zlomový krok 

26.8.2020. V naší kanceláři se setkávají obě majitelky a bývalý manžel majitelky s naším advokátem. Bývalý manžel souhlasí s odstraněním věcného břemene užívání, váznoucího na nemovitosti. Kromě exkluzivní zprostředkovatelské smlouvy a dalších smluv podepisujeme Dohodu o zrušení věcného břemene a další dokumenty pro jeho výmaz na Katastru, a Dohodu o vzájemném vypořádání a spolupráci, která mj. stanovuje rámec budoucí spolupráce a způsob vypořádání prodávajících. 

Koncem srpna je na Katastr nemovitostí podán Návrh na vklad výmazu věcného břemene, které je v polovině září úspěšně vymazáno. Zároveň je na Katastr vložen nový geometrický plán a odstraněny nesoulady v Katastru. Počátkem září jsem také zaměřil všechny místnosti v domě a nabídku rodinného domu dokončil a zveřejnil. Na trh vstupujeme se zkušební nabídkovou cenou 14 670 000,- Kč a koupěchtivost zájemců tomu odpovídá. Celý podzim se neděje vůbec nic a na prohlídku do Zbuzan se ani jednou nepodívám.  

Druhý zlomový krok

14.1.2021. Ve Zbuzanech proběhne klíčové jednání, kterého se účastní majitelka, její bývalý manžel a já. Ve Smlouvě o vzájemném vypořádání a spolupráci je totiž mj. zakotvená podmínka, chránící bývalého manžela. Ta spočívá v tom, že dům nesmíme prodat za cenu nižší než 13 000 000,- Kč. Vzhledem k několikaměsíčnímu nulovému zájmu o prohlídky a analýze prodaných nemovitostí v lokalitě již víme, že tak vysoké ceny nedosáhneme. Schůzka je však úspěšná. Podepisujeme Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemném vypořádání a spolupráci. Nejnižší možnou prodejní cenu upravujeme na 11 000 000,- Kč.    

Nabídkovou cenu na internetu snižujeme pod 12 500 000,- Kč a díky tomu se konečně rozebíhají prohlídky. Od ledna do konce května 2021 jich uskutečním 20. Klientela je velmi kvalitní, mnoho zájemců má hotovost, leckdo bydlí v blízkém okolí. Nabídky ke koupi lze ale spočítat na prstech jedné ruky. Mnohem horší je to, že jsou všechny pod hranicí 11 000 000,- Kč. Máme za sebou 5 měsíců prohlídek a kupec stále nikde.  

Třetí zlomový krok

13.6.2021. Začátkem června kompletně přepracovávám celou nabídku. Majitelky se přesvědčily, že „zatajení“ části prezentace (zveřejnění pouze některých fotografií, zaslání video prohlídky a virtuální 3D prohlídky na vyžádání konkrétnímu zájemci) nefunguje. Zdůrazňuji zejména možnost 3 samostatných jednotek v domě.

Zveřejnění aktualizované prezentace padá na úrodnou půdu. Brzy proběhnou další dvě prohlídky. Ze druhého zájemce se stává kupující. S ní už jde vše velmi rychle: 20.6.2021 reaguje na nabídku, 21.6.2021 uskutečníme prohlídku a 23.6.2021, po 9 měsících a 27 dnech prodeje, podepisujeme rezervační smlouvu :-)

Peripetie nekončí 

21.7.2021. Dle původní informace z úvěrující banky kupující měl stačit interní odhad jejich druhé nemovitosti, kterou lze použít jako zástavu. Po návratu hypoteční makléřky z dovolené se však dozvídám, že tento scénář padá. Nakonec bude třeba externí odhad prodávaného rodinného domu. Dostávám od ní mj. seznam externích odhadců. Z 6 z nich, kteří připadají v úvahu, jsou 4 na dovolené. Nakonec se mi podaří schůzku s odhadcem domluvit hned na další středu 28.7.2021. Úvěrující banka kupující dostává zpracovaný odhad 9.8.2021. Ten potvrzuje kupní cenu.

26.7.2021. V pondělí dopoledne nečekaně volá kupující s tím, že se urgentně potřebuje osobně setkat a poradit se. Zrovna mám kancelářský den a tak domlouváme schůzku na odpoledne. U její hypotéky nastaly neočekávané změny a bylo jí sděleno, že dostane menší úvěr než jí bylo přislíbeno. Situaci konzultujeme v konferenčním hovoru s naší hypoteční makléřkou Ing. Evou Fraňkovou. Kupující je naštěstí schopna dát další hotovost dohromady a pokračovat.   

 

Zároveň zjišťuji, že dcera majitelky, která dům spoluvlastní, stále není rozvedená, a je tedy oficiálně pořád tak trochu vdaná. Posílá mi tedy kontakty na (stále ještě) manžela, který nám musí na vyžádání úvěrující banky kupující podepsat „Čestné prohlášení o mé rodinné domácnosti“. (Stále ještě) manžel naštěstí komunikuje bez problémů komunikuje a scany požadovaných formulářů mám za pár dnů v e-mailu. Ufff. 

12.8.2021. Hypoteční makléřka kupující nám sděluje, že její hypotéka musí ještě na supervizi kvůli části domu využívané na ubytovací služby. V polovině nadcházejícího týdne nemám z banky žádné nové zprávy. Neponechávám nic náhodě a 17.8.2021 pro jistotu podávám žádost na Stavební úřad MÚ Černošice ohledně vystavení Sdělení. V pátek 20.8.2021 si Sdělení osobně vyzvedávám v Černošicích. Referentka Ing. Renáta Tomková mi naštěstí potvrzuje již dříve známé skutečnosti, které měl bankovní odhadce od začátku k dispozici. Ufff podruhé.

V pondělí 23.8.2021 konečně přichází dlouho očekávaná zpráva. Kupující má schválenou hypotéku a úvěrující banka jí už v úterý jen předá Smlouvu o hypotéce a Zástavní smlouvy. Ufff do třetice… a naposled.     

Protínáme cílovou pásku Zbuzanského realitního maratonu!  

25.8.2021. Podepisujeme Kupní smlouvu a vítězně zvedáme ruce nad hlavu!!! Tenhle závod si budu pamatovat fakt dlouho :-))) V první tabulce shrnuji základní data:    

Tabulka č. 1.: Základní parametry prodeje
Ukazatel

Hodnota

Počet klientských reakcí na nabídku (telefon, e-mail, plachta)

38

Počet uskutečněných prohlídek

22

Počet klientů, kteří absolvovali prohlídku, s hotovostí

8

Počet klientů, kteří absolvovali prohlídku, s hypotékou

14

Nabídková cena 26.8.2020

14 670 000,- Kč

Konečná kupní cena 23.6.2021

11 484 000,- Kč

Doba prodeje

9 měsíců a 27 dnů

Všechny klíčové úkony najdete níže ve druhé, mé dosud nejdelší tabulce všech dob :-), kterou jen tak něco nepřekoná: 

Tabulka č. 2.: Úkony provedené během Zbuzanského realitního maratonu 
Úkon

Datum

První SMS kontakt s prodávající

                           8.6.2020

První setkání s prodávající v kanceláři RE/MAX City

16.7.2020

Nábor rodinného domu

24.7.2020

Tvorba prezentace rodinného domu (profesionální fotografie, video prohlídka, virtuální 3D prohlídka)

14.8.2020

Zaměření domu a pozemku a příprava nového geometrického plánu pro odstranění nesouladů v Katastru

21.8.2020

Podpis exkluzivní zprostředkovatelské smlouvy a zároveň podpis Smlouvy o vzájemném vypořádání a spolupráci, Dohody o zrušení věcného břemene, Smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí a Návrhu na vklad výmazu věcného břemene užívání

26.8.2020

Podání Návrhu na vklad výmazu věcného břemene užívání na Katastr nemovitostí

26.8.2020

Vklad nového geometrického plánu a odstranění nesouladů na Katastru nemovitostí

         1.9.2020

Výměra všech místností rodinného domu

7.9.2020

Zveřejnění nabídky rodinného domu

9.9.2020

Provedení vkladu výmazu věcného břemene užívání na Katastru nemovitostí

17.9.2020

Jednání ve Zbuzanech s bývalým manželem majitelky a podpis Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vzájemném vypořádání a spolupráci

14.1.2021

Uskutečnění 20 prohlídek (leden: 2 prohlídky, únor: 5, březen: 2, duben: 7, květen: 4)

22.1. – 31.5.2021

Přepracování nabídky a její zveřejnění

13.6.2021

Uskutečnění posledních 2 prohlídek

16.6. a 21.6.2021

Podpis Dohody o složení blokovacího depozita

23.6.2021

Přijetí rezervace na depozitní účet RE/MAX City

24.6.2021

Příprava a schvalování znění Smlouvy o advokátní úschově a Kupní smlouvy, schvalování hypotéky kupující

24.6. – 23.8.2021

Schůzka s bankovním odhadcem kvůli zpracování externího bankovního odhadu

28.7.2021

Doručení externího bankovního odhadu do úvěrující banky kupující

9.8.2021

Supervize hypotéky v úvěrující bance kupující

12. – 23.8.2021

Podpis Smlouvy o hypotéce, Zástavní smlouvy a dalších dokumentů v souvislosti s hypotečním úvěrem kupující 

24.8.2021

Podpis Smlouvy o advokátní úschově, Zástavní smlouvy a Kupní smlouvy v kanceláři RE/MAX City

25.8.2021

Odeslání části kupní ceny v hotovosti do advokátní úschovy

25.8.2021

Potvrzení schovatele o přijetí části kupní ceny v hotovosti do advokátní úschovy

26.8.2021

Podání Návrhu na vklad zástavního práva na Katastr nemovitostí

26.8.2021

Předání všech dokumentů včetně orazítkovaného Návrhu na vklad zástavního práva úvěrující bance kupující

26.8.2021

Realizace čerpání hypotečního úvěru do advokátní úschovy z úvěrující banky kupující 

3.9.2021

Potvrzení schovatele o přijetí části kupní ceny z hypotečního úvěru do advokátní úschovy

6.9.2021

Podání Návrhu na vklad vlastnického práva na Katastr nemovitostí

6.9.2021

Konec 20-denní lhůty na Katastru Zástavní smlouva

16.9.2021

Provedení vkladu zástavního práva na Katastru 

17.9.2021

Konec 20-denní lhůty na Katastru Kupní smlouva

29.9.2021

Provedení vkladu vlastnického práva na Katastru

30.9.2021

Výplata kupní ceny z advokátní úschovy na účty prodávajících

4. – 5.10.2021

Předání rodinného domu kupující

7.10.2021

Převod elektřiny, plynu a vody na kupující

8.10.2021