+420 733 679 991 JAN.GRIGER@RE-MAX.CZ

Chci prodat

1. První setkání

Projdeme na něm celý proces prodeje a dohodneme podmínky budoucí spolupráce. Podívejte se na reakce spokojených klientů, kterým jsem úspěšně prodal nemovitost.

Chci prodat

2. Určení tržní ceny

Do několika pracovních dnů provedu důkladnou cenovou analýzu. Používám profesionální data (databáze RE/MAX, placené cenové mapy, Katastr nemovitostí) a na jejich základě navrhnu reálnou tržní cenu nemovitosti. 

Chci prodat

3. Marketing a inzerce

Po podpisu Smlouvy o výhradním poskytování realitních služeb připravím nabídku nemovitosti k prodeji a aplikuji dohodnutý marketing. Nabízím tyto způsoby propagace a jejich kombinace:

Chci prodat

4. Financování

V případě financování hypotékou získáte spoustu výhod díky naší službě Hypotéka s RX FINANCE. Hypotéku s RX FINANCE Vám zajistí hypoteční specialistka Ing. Eva Fraňková ze společnosti HYPOdům s.r.o. 

Na prohlídky zvu pouze zájemce se zajištěným financováním. Přečtěte si, jak jsem Láďovi a jeho paní zvýšil cenu jejich 3+1 na Praze 9 Prosek o 749 239,- Kč

Chci prodat

5. Právní služby

Jakmile si kupující vybere nemovitost, upřesníme detaily celého procesu koupě (termín vystěhování apod.). Poté připravím trojstrannou Dohodu o složení blokovacího depozita (prodávající, kupující, RE/MAX) neboli rezervační smlouvu. 

Po podpisu Dohody předám písemné podklady nutné pro vypracování smluv advokátní kanceláři RD Legal s.r.o., advokátní kancelář. Její právníci jsou členy České advokátní komory. Advokáti této kanceláře jsou certifikováni Centrálou RE/MAX Česká republika pro bezpečnou úschovu kupní ceny. 

Mezi klienty RD Legal v oboru nemovitostí patří především realitní makléři, developeři, bytová družstva či společenství vlastníků, pronajímatelé nemovitostí, ale také lidé, kteří prodávají či kupují nemovitost jednou za život.

Advokátní kancelář připraví Smlouvu o advokátní úschově, Kupní smlouvu, Návrh na vklad vlastnického práva a zajistí úschovu kupní ceny, případně úschovu listin.

V případě financování koupě hypotékou je třeba také podepsat a zkontrolovat dokumenty požadované bankou, zejména Zástavní smlouvu. Kupující přinese z banky Úvěrovou smlouvu, kterou prodávajícímu doloží schválení hypotečního úvěru. Prodávající a kupující si dohodnou jen termín podpisu.

Zmíněná advokátní kancelář zajišťuje také kompletní právní poradenství v souvisejících právních oblastech, jako je právo rodinné majetkové nebo dědické. RD Legal zveřejnila i několik odborných článků reagujících na aktuální právní problémy týkající se nemovitostí:

Předkupní právo při prodeji nemovitých věcí

Na co si dát pozor při koupi nemovitosti?

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR)

Chci prodat

6. Vklad vlastnického práva na Katastru

Katastr nemovitostí provádí vklady, které se týkají jedné nemovitosti, v tom pořadí, v jakém jsou na Katastr doručeny. V případě financování hypotékou je tedy nutné nejprve vložit Návrh na vklad Zástavní smlouvy a teprve poté Návrh na vklad Kupní smlouvy.

Pokud se prodejem nemovitosti vyplácí původní hypotéka prodávajícího, je nutné rovněž podat návrh na výmaz původního zástavního práva.

Účastníci řízení na Katastru informováni o jeho průběhu. Vklad vlastnického práva probíhá po uplynutí zákonné 20-denní lhůty v těchto devíti krocích:

 • Založení řízení
 • Zaplombování
 • Předání ke zpracování
 • Předání vkladu k aktualizaci
 • Změny navrženy
 • Odsouhlasení budoucího stavu
 • Provedení vkladu
 • Vyrozumění o provedení vkladu
 • Ukončení řízení

Chci prodat

7. Další kroky po provedení vkladu

Po provedení vkladu vlastnického práva vyzvednu na Katastru aktuální List vlastnictví, na němž je jako vlastník nemovitosti zapsán kupující. Nový List vlastnictví předložím advokátní kanceláři jakožto schovateli kupní ceny.

Advokátní kancelář poté provede výplatu kupní ceny na účet prodávajícího. Prodávající a kupující obdrží od advokátní kanceláře výpis z úschovního účtu s podrobnými informacemi o odeslaných částkách během celé realitní transakce.

Chci prodat

8. Předání nemovitosti

Po převodu vlastnického práva na kupujícího a poté, co advokátní kancelář vyplatí prodávajícímu kupní cenu, dohodneme termín předání nemovitosti. Pro předání nemovitosti připravím Předávací protokol, který obsahuje:

 • informace, jakou nemovitost předáváme
 • hodnoty energií (elektřina, plyn a voda)
 • počet klíčů

Během předání nemovitosti prodávající a kupující zkontrolují stavy médií a podepíší Předávací protokol. Dle potřeby předáme kupujícímu manuály ke spotřebičům, případně další informace spojené s provozem nemovitosti, a podepíšeme formuláře na převod energií. Po převodu elektřiny a plynu předám kupujícímu nové smlouvy na energie.

Chci prodat

9. Daně spojené s prodejem nemovitosti

Daň z nemovitosti za rok 2019

Daňové přiznání pro daň z nemovitosti je třeba podat na místně příslušný Finanční úřad do 31. ledna 2020. Daň je splatná nejpozději do 31. května 2020. 

Okamžik, který je rozhodný pro to, kdo platí daň – zda nový nebo ještě původní vlastník, je datum, kdy je podán na Katastr nemovitostí Návrh na vklad vlastnického práva. K tomuto datu se totiž po povolení vkladu (zapsání nového vlastníka) zpětně datuje počátek vlastnictví nemovitosti. 

Daňové přiznání pohodlně vyplníte online na tomto odkazu.

Čísla účtů pro zaplacení daně z nemovitých věcí jsou na webu Finanční správy pod tímto odkazem.

Tady máte ještě jeden zajímavý tip. Abyste měli jistotu, že příští roky na daň z nemovitých věcí nezapomenete (třeba kdyby Vám složenka nedorazila poštou), jednoduše si zažádejte o zasílání výzvy k úhradě na e-mail, který běžně využíváte. Informace o této službě najdete tady. Formulář s žádostí si zdarma stáhněte zde.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Plátcem daně z nabytí nemovitých věcí je od 01.11.2016 kupující. Rozhodným dnem u nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem zapisovaným v Katastru nemovitostí v nejčastějších případech (kupní smlouva, směnná smlouva) je den právních účinků vkladu do Katastru nemovitostí. 

S daněmi spojenými s prodejem nemovitosti a problematikou daní obecně Vám poradí kolega Ing. Ondřej Antoš, LL.M. z firmy yourtaxes s.r.o, sídlící v prostorách naší kanceláře RE/MAX City. 

V případě sporu mají naši klienti právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá na Českou obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

Chci prodat

Kontaktujte mě

+420 733 679 991

jan.griger@re-max.cz

Kontaktní formulář

Kancelář

Na Moráni 1750/4, 128 00 Praha 2 - Nové Město